De veranderende stad

De beheerder: van rentmeester naar vernieuwer kapitaalgoederen

De gevolgen van de klimaatverandering, energietransitie, circulair materiaalgebruik en biodiversiteit zullen met name in de steden voelbaar zijn. Er komt een heel scala aan ontwikkelingen op ons af, die de stad en haar openbare ruimte gaan veranderen.

We krijgen zeer waarschijnlijk te maken met grotere periode van droogte en hitte, extremere regenbuien en schaarste aan grondstoffen. Om over 20 jaar ook nog in een leefbare stad te kunnen wonen, zullen we die klimaatbestendig, energieneutraal, circulair en diverser moeten maken. 

Traditioneel richt de beheerder zich op het in stand houden en één op één vervangen van onze kapitaalgoederen, zoals riolering, bruggen, wegen en bomen. Dat is niet meer genoeg. Deze kapitaalgoederen spelen immers ook een belangrijke rol in de grote transities die op de stad afkomen. Bij de vernieuwing ervan is het daarom zaak zoveel mogelijk doelen te dienen en beschikbare geldstromen te bundelen.

Met de City Deal Openbare Ruimte hebben we daar al een eerste stap in gezet.