De slimmere stad

De beheerder: van data eigenaar naar datamanager

De datasamenleving komt eraan. Data gaan bepalen in toenemende mate hoe we onze samenleving inrichten en hoe we ons gedragen. De overheid, het bedrijfsleven, bewoners: iedereen verzamelt data. Dat biedt kansen, maar stelt ons ook voor uitdagingen en vraagstukken.

Vraagstukken die gaan over hoe we al die data ontsluiten, hoe we data gebruiken, van wie de data zijn en wie die data mag gebruiken. Ook beheerders verzamelen veel data. Hoe krijgen we daar grip op en wat betekent dat voor het werk van de beheerder?

Als beheerders van de openbare ruimte kunnen we veel met al die beschikbare data doen. We zullen dus een schaalsprong moeten maken in het databeheer. We hebben een informatiesysteem nodig, waarmee real time en visueel op de totale openbare ruimte gestuurd kan worden. Als beheerder wil je data namelijk integraal kunnen benutten en real time inzicht hebben in de effecten van jouw werk op het gebruik van de openbare ruimte en de beleving daarvan door bewoners en andere gebruikers.

BredaRing (Breda)

Volgend jaar wordt gestart met de aanleg van de BredaRing: Een maatschappelijke Smart City Ring van 65 km glasvezel. Aangelegd in diverse ringen in de stad.

Samen op pad (Zoetermeer)

‘Samen op pad’ is een samenwerkingsproject tussen enkele gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam, Den Haag, in het kader waarvan de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen wordt verbeterd.

Kolkenbeheer (Utrecht)

Gemeente Utrecht is één van de gemeenten die gestart is met het registratiesysteem SUF-Meld (Standaard Uitwisselings Formaat) voor meldingen met betrekking tot water en riolering. Het leereffect van meldingen staat hierin centraal.