De komende jaren komen er veel ontwikkelingen op ons af op het gebied van economie, ruimtelijke ordening, gezondheid, technologie, sociale cohesie en klimaat. Dat heeft grote impact op de openbare ruimte en haar gebruikers. Beheerders van de openbare ruimte moeten daarom veel meer een centrale rol gaan spelen in de vormgeving van de veranderingen waar wij als samenleving voor staan.

Nederland is straks uitontwikkeld. Grote uitleggebieden behoren tot het verleden. Toch zijn er tot 2040 een miljoen extra woningen nodig in Nederland. Het is een uitdagend verdichtingsvraagstuk,dat vraagt om een grotere én actievere rol van de beheerder in de planvorming.

Om over 20 jaar ook nog in een leefbare stad te kunnen wonen, zullen we die klimaatbestendig, energieneutraal, circulair en biodiverser moeten maken. De beheerder zal zich daardoor op meer moeten richten dan alleen het in stand houden en één op één vervangen van onze kapitaalgoederen. 

De manier waarop de stad gebruikt wordt door haar bewoners verandert. Juist in de openbare ruimte, waar iedereen samenkomt, wordt dit zichtbaar. Het vraagt van de beheerder dat hij veel meer op waarde gaat sturen en met name de bewoners centraal stelt.

Data gaan in toenemende mate bepalen hoe we onze samenleving inrichten en hoe we ons gedragen. Als beheerders van de openbare ruimte kunnen we veel met die beschikbare data doen. Maar dat vereist wel een schaalsprong in het databeheer.