Het veranderende gebruik van de stad

Van beheerder naar stadsmanager

De manier waarop de stad gebruikt wordt door haar bewoners verandert. Juist in de openbare ruimte, waar iedereen samenkomt, wordt dit zichtbaar. De stad zal zich hieraan moeten aanpassen.

Niet alleen de verschillen tussen mensen maar ook die tussen plekken worden immers alleen maar groter. Het gebruik van de stad verandert bovendien permanent: dag en nacht, in het weekend en elk seizoen. 

De afgelopen jaren is veel energie gestoken in het ontwikkelen van de rol van de beheerder als op risico sturende assetmanager. De volgende stap is dat we veel meer op waarde gaan sturen en met name de bewoners centraal stellen. Naast het onderhouden van de openbare ruimte moeten we ons ook richten op het faciliteren van bijvoorbeeld ontmoeting en beweging in de openbare ruimte. Dit vraagt om maatwerk en samenwerking. Zodat ook wij bijdragen aan het fundamenteel buitengeluk van stadsbewoners en hun bezoekers.

Wijkaanpak (Breda)

Breda stimuleert en faciliteert betrokken bewoners en ondernemers om met hun initiatieven de wijken en dorpen beter en mooier te maken. Dit wordt bereikt door het geven van meer zeggenschap aan bewoners over de eigen leefomgeving.