Buurtinitiatieven (Zwolle)

Zwolle geeft inwoners eigenaarschap voor hun straat of buurt en stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven in de buiten ruimte. Alle initiatieven komen op het platform MijnWijk.nl.

Dit is niet alleen een werktool voor de wijkregisseur, maar ook een communicatiemiddel. Bewoners en gemeente werken via dit platform samen aan verbeteringen in de wijk en informeren elkaar over initiatieven, waar welke bewonersinitiatieven er zijn, wat mogelijk is en hoe je een initiatief begint. We inspireren daarmee andere bewoners om met ideeën voor hun buurt komen. 
MijnWijk is ons visitekaartje en hiermee laten we zien dat we bewoners letterlijk en figuurlijk de (buiten)ruimte geven. 

Voor de wijkregisseurs betekent MijnWijk een omslag in de werkwijze. Daar waar we voorheen al direct aan de keukentafel zaten, laten we nu eerst het idee via MijnWijk landen in de buurt. Als er hartjes en enthousiaste reacties komen, dan volgt na online chatgesprekken (=transparant) op locatie een afspraak. We volgen met de initiatiefnemers een stappenplan waarin ze advies krijgen van deskundigen als daar behoefte aan is. Onze rol is daarmee veranderd, van het voortouw in initiatieven tot meer faciliterend en regisserend in de wijk. 

Alle informatie komt op MijnWijk te staan. De drempel voor bewoners om mee te denken, is hiermee lager. En bewoners die om wat voor reden ook niet mee kunnen doen, hou je zo goed op de hoogte van de plannen en ontwikkelingen. Zo neemt de buurtcohesie toe. Mensen worden trots op hun buurt, en bewoners voelen zich meer verantwoordelijk voor een goed gebruik van de buitenruimte. 
Meer weten? Neem eens een kijkje op www.zwolle.nl/mijnwijk

Contact:
Peter Schut
p.schut@zwolle.nl