Pilot Wilde Bloemen en Planten (Utrecht)

Utrecht wil graag meer groen in de stad. Ook in het dagelijks beheer grijpen we kansen aan om te vergroenen en de natuurwaarde te verhogen. We zien kansen hiervoor door minder onkruid te verwijderen. Binnen de vastgestelde kwaliteitsnormen mag maar heel beperkt spontane vegetatie op verharding en in boomspiegels aanwezig zijn, terwijl we vanuit de raad en bewoners juist verzoeken krijgen om dit te laten staan. Vanuit het idee dat alle kleine beetjes groen helpen, zijn we gestart met een proef met het laten staan van spontane vegetatie langs gevels en in boomspiegels; de Pilot Wilde Bloemen en Planten. 

Tijdens de pilot laten we in 2022 en 2023 in een vijftal buurten in Utrecht de spontane vegetatie op 30 cm uit de gevel en in boomspiegels staan. In de pilot wordt het effect op de biodiversiteit onderzocht, wordt de beleving van inwoners gemonitord en worden de organisatorische aspecten in beeld gebracht. Om de effecten goed te kunnen meten en vergelijken, is gekozen om de pilot uit te voeren in verschillende type wijken. Communicatie naar de bewoners van deze wijken vormt een belangrijk onderdeel van de pilot. Zo hebben we vooraf informatiebijeenkomsten georganiseerd en vinden buurtsafari’s met een ecoloog plaats. Ook hebben we voor kinderen een plantenzoekkaart gemaakt, waarop de 10 meest voorkomende stoepplantjes in Utrecht staan. Na het eerste jaar zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden. 

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u de webpagina: Proef wilde bloemen en planten | Gemeente Utrecht raadplegen of contact opnemen met Marc Boon, Adviseur Bijzonder Gebruik Openbare Ruimte van de gemeente Utrecht,  email: wildebloemenenplanten@utrecht.nl