De verdichtende stad

De beheerder: van ingenieur naar stadsvernieuwer

Nederland is straks uitontwikkeld. Grote uitleggebieden zoals we in de afgelopen 50 jaar hebben gezien in bijvoorbeeld Almere en Zoetermeer behoren tot het verleden. En toch zijn er tot 2040 een miljoen extra woningen nodig in Nederland.

Hiermee hebben we te maken met een uitdagend verdichtingsvraagstuk. Waarin de behoefte naar en het belang van de toekomstige openbare ruimte een effect heeft waar over nagedacht moet worden.

Traditioneel praat de beheerder pas aan het einde van een gebiedsontwikkelingsproces mee en heeft hij ook veelal een passieve, toetsende rol. De kopgroep Beheer vindt dat dit anders kan en moet. De rol van de beheerder in de planvorming moet veel groter worden: actieve betrokkenheid, van meet af aan in het proces. 
Niemand heeft immers een beter zicht op de ritmes van de stad en daarmee de effecten van gebiedsontwikkeling in bestaand stedelijk gebied op de openbare ruimte en het veranderend gebruik van de openbare ruimte.

Beleidsmatig

Stadsprojecten (Rotterdam)

Rotterdam groeit en moet woningen bouwen! Met de 7 STADSPROJECTEN investeert de stad daarom ook in een aantrekkelijke buitenruimte, met aantrekkelijke openbare plekken voor ontmoeting, beweging en recreatie.

Projectmatig

Singelpark (Leiden)

De verdichtende stad vraagt om een buitenruimte van hoge(re) kwaliteit. Een van de acties die mede hiervoor in leiden is genomen, is de aanleg van het Singelpark.