Vernieuwing Gasthuiswijk (Leiden)

De wijkvernieuwing van de Gasthuiswijk is een integrale aanpak van de gehele buitenruimte van de wijk. Hierin zijn de beheeropgaves voor riolering en wegen de belangrijkste financiële basis geweest. Door planmatig aan deze domeinen te werken, is het samenbrengen van veel verschillende opgaves in deze wijk gerealiseerd.
Door de financiële en fysieke ruimte die ontstaat met het samenvoegen van beheeropgaves,  ontstaat ruimte voor het “meenemen” van andere opgaves. Zo wordt de wijk, in nauwe samenspraak met inwoners, groener en klimaat adaptiever. 
Klik hier voor meer informatie.

Contact:
Danny Boers
d.boers@leiden.nl