Over ons

Beheer de toekomst

De komende jaren komen er veel ontwikkelingen op ons af. Ontwikkelingen op het gebied van economie, ruimtelijke ordening, gezondheid, technologie, sociale cohesie en klimaat. Dat heeft grote impact op de openbare ruimte en de gebruikers daarvan.
Beheerders van de openbare ruimte zijn uitvoeringsgericht, hebben verbinding met vrijwel alle actuele beleidsthema’s en zien toe op gigantische budgetten, in totaal 15 miljard euro per jaar over heel Nederland.
Beheerders moeten daarom een centrale rol spelen in de vormgeving van de veranderingen waar wij als samenleving voor staan.

De positie, het vakmanschap en zijn portefeuille maken de beheerder namelijk bij uitstek geschikt om de vervangings- en transitieopgaven te coördineren.
De beheerder kan fungeren als schakel tussen de ‘oude vakgebieden’ stadsontwikkeling en dagelijks beheer en onderhoud, als ruimtelijk vertaler van de opgaven die het gevolg zijn van nieuwe ontwikkelingen en als vertegenwoordiger van het collectieve denkbeeld.

Beheer is meer dan behoud van het bestaande. Beheer is vormgeven van de toekomst.

Kopgroep Beheer

De gemeenten Almere, Breda, Leiden, Rotterdam, Zoetermeer en Zwolle vormen de Kopgroep Beheer. Sinds eind 2016 vestigen zij de aandacht op de veranderende rol van de beheerder van de openbare ruimte, gericht op het mede vorm en inhoud geven van ruimtelijke transities. De Kopgroep Beheer pleit ervoor die rol nu en in de toekomst te versterken, wat is bevestigd in de City Deal Openbare Ruimte, die op 29 oktober 2020 is ondertekend. Inmiddels breidt de kopgroep zich uit en vullen steeds meer steden het gedachtengoed. De Kopgroep Beheer heeft onder andere bijgedragen aan het opzetten van een leerstoel Beheer, om zo de wetenschappelijke basis van het beheer te versterken en de oprichting van de stichting Managing Public Space. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een activiteiten-, onderzoeks- en onderwijsprogramma in samenwerking met  Wageningen University & Research.

Managers
Atelierleden
Secretaris Kopgroep
Ambassadeur