Samen op pad (Zoetermeer)

‘Samen op pad’ is een samenwerkingsproject dat in 2016 is ontstaan tussen enkele gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam, Den Haag. Binnen het project wordt kennis gedeeld en gewerkt aan informatieproducten in het kader van de toegankelijkheid van de openbare ruimte maar ook van gebouwen.  De gemeenten Den Haag, Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Zoetermeer en Esri Nederland vormen het projectteam en verschillende andere gemeenten doen mee door het leveren van data voor de informatieproducten.

Met de informatie producten van ‘Samen op pad’ wordt bijgedragen aan toegankelijker steden en goede en bereikbare voorzieningen. De informatieproducten zijn met name ontstaan vanuit beheergegevens van de openbare ruimte die worden slim hergebruikt.

Zodoende wordt bijgedragen aan de mogelijkheden om langer zelfstandig te wonen en meer autonomie te behouden om op stap te gaan voor een ieder met een beperking. Ook wordt beoogd om de informatieproducten overheden en andere organisaties te inspireren om de toegankelijkheid van de samenleving te vergroten.

Recent is op www.samenoppad.info een nieuw samenwerkingsplatform gelanceerd. Deze wordt nog doorontwikkeld.  Daarnaast is de eerste versie van een app voor de doelgroep bijna afgerond.

Samen op pad is een mooie combi van data voor en met de doelgroep en professionals. Wil je meer weten? Mail dan naar mail@samenoppadinfo.