BredaRing (Breda)

BREDATA is het Bredase connectiviteitproject voor bestaande en nieuwe digitale diensten voor de komende jaren. Hiervoor is een hoogwaardige, snelle en toekomstbestendige digitale infrastructuur van belang. Om dit te realiseren wordt vanaf volgend jaar gestart met de aanleg van de BredaRing: Een maatschappelijke Smart City Ring van 65 km glasvezel. Aangelegd in diverse ringen in de stad.

Met de BredaRing zullen allereerst de gemeentelijke assets ontsloten worden (intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's), gebouwen, parkeergarages, etc.), zodat op een laagdrempelige manier gebouwd kan worden aan de digitalisering en ‘verslimming’ van onze stad.

Naast de connectiviteitsontwikkelingen voor eigen assets wordt ook een laagdrempelige toegang gerealiseerd voor maatschappelijke partijen. Waarmee zij door de verbeterde connectiviteit bijvoorbeeld zorg op afstand kunnen bieden en het uitwisselen van gegevens tussen maatschappelijke organisaties en overheden verbeterd wordt.

De Bredaring wordt daarnaast verbonden met glasvezelverbindingen die aangelegd wordt in andere grote steden binnen de provincie: De Brabantring. Hierdoor ontstaat een Brabant brede breedband-connectiviteit.

Contact:
Judith van Brussel
 j.van.brussel@breda.nl