Mobile Mapping (Rotterdam)

Een belangrijke bouwsteen voor de slimmere stad is de beschikbaarheid van actuele, nauwkeurige en betrouwbare data over haar assets in de buitenruimte. Mobile Mapping is een techniek waarbij de omgeving digitaal wordt vastgelegd door het maken van een 3D laserscan en 360 graden panoramafoto’s vanaf een auto. Met deze digitale beschrijving kan vanaf kantoor, of tegenwoordig natuurlijk vanaf huis, bijna ieder stukje van de stad bekeken worden op het computerscherm. Bestandsbeheerders kunnen hiermee zonder zelf naar buiten te moeten gegevens over objecten vastleggen in onze beheersystemen.

Omdat de buitenruimte digitaal wordt vastgelegd is het ook mogelijk deze met behulp van nieuwe objectherkenningstechnieken door computeralgoritmen automatische te verwerken tot direct bruikbare informatie. Bomen, stoepranden, spoorvorming, lichtmasten, verkeersborden. Een groeiend aantal objecten is automatisch te herkennen. En niet alleen hun locatie, maar in groeiende mate ook hun toestand.

Contact:
Timo Erinkveld
t.erinkveld@rotterdam.nl