Kolkenbeheer (Utrecht)

Gemeente Utrecht is één van de gemeenten die gestart is met het registratiesysteem SUF-Meld voor meldingen van water en riolering. Stichting Rioned ontwikkelde samen met Partners4UrbanWater en acht gemeenten het Standaard Uitwisselings Formaat voor Meldingen SUF-Meld voor stedelijk water. Het leereffect van meldingen staat hierin centraal. Want een gemeente is er vaak vooral op gericht een melding snel op te lossen en achter zich te laten. Maar de gegevens van een melding zijn ook een bron van waardevolle informatie. 

Kolken onderhouden is geen rocket science, maar slim omgaan met de meldingsdata en op basis daarvan bewuste keuzes maken en adviezen geven is wel een uitdaging. Met het SUF-Meld systeem kunnen meldingen worden ontleed. Met een melding krijgen we informatie over de ervaring van de gebruiker (de melder), maar ook informatie over het probleem. Waaronder de oorzaak, de oplossing en wie verantwoordelijk was voor het probleem. Deze gegevens bieden veel kennis om toekomstige problemen te kunnen voorkomen, zodat de gebruiker minder problemen gaat ervaren. De service die we aan inwoners en bedrijven verlenen staat hierin centraal.

De samenwerking die we zijn aangegaan met dit prestatiecontract heeft ertoe geleid dat we een veel beter inzicht hebben van de kolkenonderhoud en de meldingen, daarnaast is de behandeltijd van de meldingen verbeterd. De meerwaarde voor onze inwoners en bedrijven is dat we problemen nu effectiever voorkómen. Meldingen worden minder frequent en problemen zijn minder ingrijpend voor de omgeving. Met deze nieuwe manier van werken kunnen we met een goed verhaal en cijfers onderbouwen wat we doen met het budget!

Contact:
Javier Marsera
j.marsera@utrecht.nl