Klimaatbestendige woonstraten (Zwolle)

Een klimaatbestendige Woonstraat heeft veel groen en grond en minder steen. In Zwolle hebben bewoners en gemeente samen in een projectgroep het ontwerp voor de inrichting gemaakt. 

Zwolle zet in op een klimaatbestendige inrichting van woonstraten. De nieuwe inrichting is goed voor de bewoners, kinderen, dieren, het klimaat en het milieu. De inrichting bevordert ontmoetingen tussen bewoners en stimuleert kinderen om er te spelen. Er zijn maatregelen genomen om wateroverlast en hittestress als gevolg van klimaatverandering terug te dringen. Hevige regenbuien komen meer voor, maar ook droge perioden met  extreem hoge temperaturen komen steeds vaker voor.

Een klimaatbestendige Woonstraat heeft veel groen en grond en minder steen. Regenwater voeren we niet af via het riool, maar bergen in de straat via infiltratiekratjes en wadi’s. Groene struiken en bomen geven schaduw en dat geeft verkoeling op warme dagen en zijn goed voor insecten en vogels. Klimaatbomen bewateren we met regenwater van de daken.

Dit zijn participatieprojecten. Dat betekent dat bewoners en gemeente samen in een projectgroep het ontwerp voor de inrichting hebben gemaakt. Bewoners nemen ook een deel van de inrichting van het groen voor hun rekening en voeren ook het beheer en onderhoud er van uit.

De projectgroep is ondersteund door adviseurs van de gemeente, waterschap en externen.

Contact:
Peter Schut
p.schut@zwolle.nl