Buurtconciërges Stedenwijk (Almere)

In Stedenwijk in Almere hebben we vanuit beheer-, leefbaarheids- en sociaal perspectief de handen ineengeslagen. We zijn daar gestart met buurtconciërges.

Deze buurtconciërges zijn bewoners die hiervoor geen baan hadden en die nu verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer van de wijk. Zij zijn elke dag aanwezig in de wijk en door bewoners aanspreekbaar. Samen met de aannemer bepalen zij elke dag opnieuw welke beheerwerkzaamheden er nodig zijn. Soms kan dat schoonmaken zijn, soms is dat schoffelen, soms is dat snoeien of soms is het een tegel recht leggen. Het betekent dat er niet gewerkt wordt met vooraf bepaalde frequenties van werkzaamheden of kwaliteitsbeelden, maar dat er elke dag op basis van wat bewoners belangrijk vinden bepaald wordt wat er moet gebeuren. 

De buurtconciërge is meer dan alleen een beheerder. Ze zijn voor bewoners het gezicht van de gemeente in de wijk. We zien in de praktijk dat we met deze manier van beheren meer doen voor hetzelfde geld en dat bewoners tevredener zijn over hoe hun openbare ruimte er uitziet. Dit heeft ook een effect op het veiligheidsgevoel en daarmee op de leefbaarheid van de wijk. Bewoners hebben het gevoel dat er door de gemeente naar hen geluisterd wordt. 

Contact:
Freek Rebel
frebel@almere.nl