Stadsprojecten (Rotterdam)

Rotterdam groeit en moet woningen bouwen! Met de 7 STADSPROJECTEN investeert de stad daarom ook in een aantrekkelijke buitenruimte, met aantrekkelijke openbare plekken voor ontmoeting, beweging en recreatie.

Het gaat in een aantal projecten om ‘nieuw areaal’ in het water. Parken in de Rijnhaven, Maashaven en een getijdepark in Feijenoord. Ook komt er nieuwe buitenruimte bij op niveau: een lang groen park op de Hofbogen. De overige projecten zijn transformaties: Van stenige pleinen en straten naar groene verblijfsgebieden: Schouwburgplein, Alexanderplein en de groene longen Hofplein en West-Blaak.

Bij de lancering van de allereerste ideeen is het belang van beheer als genoemd. Een forse uitbreiding van bijzonder openbaar gebied betekent ook extra én anders beheer, onderhoud en inzet. Daarom doet beheer proactief in alle planteams mee. Dit is een nieuwe rol die veel van de beheerorganisatie vraagt. Stadsbeheer moet nu aan de voorkant haar (ontwerp)eisen op tafel leggen. Bijvoorbeeld: het beheer van de drijvende parken in de Maas- en Rijnhaven of het verhoogde park van de Hofbogen vragen om ingenieuze en uitdagende technische en creatieve oplossingen voor dagelijks onderhoud. De vergroening van de Westblaak en het Hofplein betekent een zoektocht voor ontwerper en beheerder om de complexe bestaande bovengrondse én ondergrondse infrastructuur te ontrafelen en herordenen om groeiplaatsen voor bomen te creëren.

De forse ambities ten aanzien van (culturele) programmering, recreatie en mobiliteit voor alle Rotterdammers en bezoekers 24/7 vraagt om een andere kijk op schoon, heel en veilig. Op de lijst van uitdagingen in de ontwerp- en planteams staan dan nu al beheerissues als crowdmanagement, plein- en plekmanagement, tijdelijk beheer en natuurlijk participatie en co-creatie. Want we doen het natuurlijk niet alleen voor, maar ook samen met de Rotterdammers!

Klik hier voor meer informatie.

Contact:
Nicole Borkens
n.borkens@Rotterdam.nl